အေၾကာင္းအရာ: 

မမတို႔ကို ဘဘ ဦးသုခက ရိုက္သြင္းထားတာရွိတယ္ လူလိုေျပာ လူလိုေျပာ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ႔ တခ်ိဳ႕က dialog ဖတ္တဲ႔နည္း က်က္တဲ႔နည္းမွားတယ္..စာစကားလံုးနဲ႔ ေျပာတဲ႔လူရွိတယ္ ပုဒ္ျဖတ္နဲ႔ေျပာတဲ႔လူရွိတယ္..မမတို႔ ဦးေက်ာ္ဟိန္းတို႔က ဒါၾကီးကိုခ်ိဳးပစ္လိုက္တာ...(Seg 01)