အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္အခ်စ္က အဓိကေပါ႔ေနာ္..ေနာက္အျမင္မရိုးတာ တစ္ခု..ကလပ္ေတြ ဘာေတြသြားလာေနရင္ေတာ႔ ပရိသတ္အျမင္ရိုးေတာ႔ အခ်စ္ေလ်ာ႔တာေပါ႔..(Seg 02)