အေၾကာင္းအရာ: 

"ႏိုင္ငံျခား သြားေနဖို႔ဆိုတာ စဥ္းကိုစဥ္းစားခဲ႔တာမဟုတ္ဘူး..တခါမွ တျခားႏိုင္ငံကိုထြက္သြားျပီး ေနမယ္ဆိုတာ စိတ္ကူးထဲေတာင္ မရွိဘူး.အိပ္မက္လည္း မမက္ဖူးဘူး" PART - 2