အေၾကာင္းအရာ: 

"အန္တီမေအာ္ရင္လည္း သူတို႔မေၾကာက္ဘူး ဘယ္ေလာက္ အသက္ေတြၾကီးေန ၾကီးေန အန္တီ႔ေက်ာင္းေရာက္ရင္ သူတုိ႔က မူၾကိဳျဖစ္သြားတာ အဲဒီေတာ႔ အန္တီက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ႔ေနာ္ သူတို႔လွေနတယ္ သူတို႔ေခ်ာေနတယ္ သူတို႔အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေနတယ္ သူတို႔ေလးေတြ ေျပလည္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒါအန္တီ႔ဘ၀ပဲ " Part-1