အေၾကာင္းအရာ: 

"အေဖမရွိပဲနဲ႔ ဒီႏွစ္ေယာက္ကို ေကၽြးေမြးရတာ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းတယ္ အငတ္ခံရတယ္..အဲဒါေၾကာင္႔ အန္တီက ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမကို မကြဲသြားေစခ်င္ဘူး..သမီးေလး အရမ္းလိမၼာပါတယ္..သားလည္း အရမ္းလိမၼာပါတယ္..အရမ္းအန္တီပင္ပန္းသြားေတာ႔ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို အိမ္လာခြင္႔မျပဳထားဘူး" Part-2