အေၾကာင္းအရာ: 

" ကၽြန္မရဲ ့ပရဟိတ သက္တမ္းက ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ခဲ့တာလည္း ကာလၾကာပါျပီ အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ ့လုပ္ခဲ့တာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္..အဲ့ထဲမွာမွ ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္ကာလၾကာရွည္လုပ္ခဲ့တာက မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးပါ .. မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ကေလးေတြကို အင္မတန္မွ ေတြ ့ရင္ မေနႏုိင္ဘူး... အဲ့ေတာ့ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာေတြ ဆုိရင္ ကၽြန္မ မသိတဲ့ ေဂဟာေတာ္ေတာ္ရွားပါတယ္...." Part 1