အေၾကာင္းအရာ: 

မင္းသူရိန္
=====
အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္ ေျဖးေျဖးခ်င္းေတာ့ တက္သြားဖို႔ၾကိဳးစားတယ္.. ကိုယ္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္ခ်က္ကရွိလိုက္မရွိလုိက္ျဖစ္ေနတယ္..ဒီအေျခအေနထိေရာက္လာတာကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္ထဲမွာ အရမ္းေပ်ာ္တယ္....