အေၾကာင္းအရာ: 

ပံု႔ေဟခင္ >>ကြ်န္ေတာ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က Broken Child ေလ။ အေမနဲ႔ဘဲ ေနရတာ။ သူမ်ားေတြလို မိစံု၊ဖစံုမရွိဘူး။ ဒီျပိဳင္ပြဲ၀င္ေတာ့ သွ်တရ နဲ႔ေတြ႔တယ္ သူ႔ဘ၀ၾကီးကိုဘယ္လိုရပ္တည္လည္းေတြ႔ေတာ့မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားရွိသြားတယ္..Part 2 (Seg 3)