အေၾကာင္းအရာ: 

အိမ္မွာက သမီးအေဖကလည္း မင္းသားဆိုေတာ့ ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ Team ႐ွိတယ္ေပါ့ Team ႐ွိတဲ့ အတြက္ အိမ္ရဲ ႔သိကၡာအတြက္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ကားက တစ္နွစ္ကိုတစ္ထုတ္ ဒါမွမဟုတ္ နွစ္ထုတ္ ထုတ္လုပ္ တတ္တယ္ေပါ့....