အေၾကာင္းအရာ: 

"ဆရာ၀န္! ရုပ္ၾကီးကလည္း ေၾကာက္စရာၾကီး..ေအးတိေအးစက္နဲ႔ ဘာခံစားခ်က္မွမရွိတဲ႔ပံုၾကီး..ခမ္းနဲ႔ ျမင္းလွည္းခ်င္းတိုက္မလို ျဖစ္တာေတာင္ သူကဘာမွမျဖစ္ဘူး ေအးေဆးပဲေနာ္..သူ႔ကိုၾကည္႔ရတာ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ရက္စက္မယ္႔ပံုၾကီး" (ခမ္း)