အေၾကာင္းအရာ: 

"မမေလး ေစာကလ်ာက သူေဌးေလးျပီးရင္ အာဏာအၾကီးဆံုးပဲေလ..ဒါနဲ႔ ဆရာမမိဘေတြကေရာ ဆရာမကို စိတ္မပူၾကဘူးလား " (ေဒၚျမ)