အေၾကာင္းအရာ: 

"ဆရာမျပန္ေရာက္ျပီေလ ေရႊဖူးေလးရဲ႕..ေရႊဖူးေလးကို ဆရာမေတာင္းပန္ပါတယ္..ဆရာမဒီေန႔ရြာထဲဘက္ ခဏသြားတာပါ ေရႊဖူးေလးရဲ႕..အျပန္မွာလမ္းမွားျပီး ေတာနက္ၾကီးထဲကို ေရာက္သြားလို႔ပါ ေရႊဖူးေလးရယ္.." (မာရီျမင္႔)