အေၾကာင္းအရာ: 

"ငါမင္းကို ညဘက္မထြက္ဖို႔ ေျပာထားတယ္မလား.."(စပ္ခြန္မိုင္း)
"ဟုတ္ပါတယ္..ဒါေပမယ္႔ ခုနတုန္းကေလ မိန္းမတစ္ေယာက္ေအာ္သံ ၾကားလိုက္မိလို႔ ..ျပီးေတာ႔ ဒီစံအိမ္ေတာ္ၾကီးထဲကေန လူတစ္ေယာက္ ေျပးထြက္သြားတာ ေတြ႔လိုက္တယ္" (မာရီ)