အေၾကာင္းအရာ: 

ေ႐ႊဖူးေလးကို သိပ္ခ်စ္တဲ့ဆရာမေလးတစ္ေယာက္႐ွိတယ္ အစ္ကိုကေတာ့ ညီမေလးလိုကံမေကာင္းပါဘူး အစ္ကို႕ကို အခ်စ္စစ္နဲ႔ခ်စ္မယ့္လူတစ္ေယာက္မွ မ႐ွိဘူး (စပ္ခြန္မိုင္း)