အေၾကာင္းအရာ: 

ရွင့္လိုအိမ္အေစတစ္ေယာက္ကကၽြန္မကိုဘယ္လိုက­ူညီႏိုင္မလဲ ..ဒီမွာကၽြန္မတစ္ခုေျပာထားမယ္ေနာ္.ကၽြန္မအ­ေၾကာင္းေတြစပ္စုတာကၽြန္မမၾကိဳက္ဘူး..ေနာက္­ဆိုကၽြန္မအေၾကာင္းေတြကိုမစပ္စုပါနဲ႕ကိုယ့္­အဆင့္ကိုယ္သိ..(ေစာကလ်ာ)