အေၾကာင္းအရာ: 

အကယ္ဒမီ ေဆြဇင္ထိုက္ ၊ ဦးထြန္းလြင္ (မိုးေလ၀သနွင့္ ဇလေဗဒပညာ႐ွင္) နဲ႔ ေတြ ႔ဆံုေမးျမန္းတင္ဆက္ ထားတဲ့ အေကာင္းဆံုး ရင္တြင္းစကားမ်ား [ အပိုင္း-၄]