အေၾကာင္းအရာ: 

ဦး 
==
 ဂိမ္းတစ္ခုမွာဆုိရင္ ဂိမ္းရဲ႕ Rule ကိုသိရမယ္ ... အဲ့ Rule ကိုသိမွ ကိုယ္က ႏိုင္ေအာင္ကစားလို႔ရမွာေလ ... အကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ Callenge ကိုညမတို႔ေရွာင္လႊဲလို႔မရဘူးေလ ....