အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္ကိုတို႔ေခတ္တုန္းက တအားၾကိဳးစားရတယ္ ကိုယ္႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္႐ွင္ကို ျပန္ၾကည့္ဖို႔ဆိုတာ တစ္နွစ္ေစာင့္ရတယ္ ဒါေၾကာင့္ အစ္ကိုတို႔ေခတ္က မင္းသားမင္းသမီးျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ဘက္စံုေထာင့္စံုကေန ဟာကြက္မ႐ွိေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္...............