အေၾကာင္းအရာ: 

နတ္သမီးေမေမအေစာကို ဘာကိစၥ႐ွိလို႔ေခၚတာလဲဟင္ ... အေစာသူ႔ကိုစိတ္မ၀င္စားပါဘူး အဲ့ဒါေတြအကုန္ကနတ္သမီးေမေမေၾကာင့္ပဲ (ေစာကလ်ာ)