အေၾကာင္းအရာ: 

ခမ္းေလး ညီမေလးသတိရလာျပီလား ခမ္းေလးေျခေထာက္က အ႐ိုးအက္သြားတာတဲ့ (စိုင္းဇံ)