အေၾကာင္းအရာ: 

သူ႔ကို သိပ္ခ်စ္ေနတယ္ဆိုရင္ ငရဲျပည္ကိုသြားျပီး သူ႔အတြက္ ေနရာအရင္သြားယူထားလိုက္..ျပီးမွ နင္႔အစ္ကိုနဲ႔ နင္႔ဆရာမေလးကို နင္႔ဆီ ငါလိုက္ပို႔ေပးမယ္..ေသစမ္း ျဂိဳလ္ဆိုးမ! (ေဒၚျမ)