အေၾကာင္းအရာ: 

တအားကို စိတ္၀င္စားလာျပီး ကၽြန္ေတာ္ဖတ္မိတာေလးေတြကို ျပန္ေျပာတာပါ ၊ သားငယ္သမီးငယ္မ်ား ပဲ့ျပင္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း အနုပညာ စာအုပ္ဆိုရင္ ဖတ္ရင္းကေန ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ေရာယွက္ျပီး ေရးတာပါ ..