ဘယ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ၊ ဖလန္းဒါးစ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႐ွာေဖြဖို႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို တရား၀င္လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖလန္ဒါး စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္အဖြဲ႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕မွာ ဘယ္ဂ်ီယံထုတ္ကုန္ေတြကိုတင္ပို႔ဖို႔ စီမံေနတယ္လို႔ ေမလ(၁၄)ရက္က  သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ကုမၸဏီ(၆၅)ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ အေယာက္(၉၀)က ဖလန္းဒါးဥကၠ႒ ဂီးရက္ေဘာဆြာနဲ႔အတူ လိုက္ပါလာပါၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရဲ႕  စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ယံုၾကည္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကို တန္ဖိုးယူ႐ို (၄.၉၂)မီလီယံဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အခြင့္အလမ္းေတြရဖို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ စြမ္းအင္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေလ့က်င့္ေရး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဘယ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံတို႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရးအရ (၄၅)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လာေရာက္လည္ပတ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။   

 

 

Related News