ထုိင္းႏိုင္ငံမွာကုန္ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းေနတဲ့အတြက္  ထိုင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ဖို႔နဲ႔  နည္းလမ္းေတြ႐ွာ ေဖြဖို႔သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ နည္းလမ္းေတြ႐ွာေဖြေရးအတြက္ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲမွာ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီး အဒူလ္စန္စင္ကီ႐ို ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေမြးဖြားမႈႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊  အလုပ္သမား အေရအတြက္က်ဆင္းမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာမႈနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အရည္အခ်င္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈမ႐ွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြ ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ စင္ကီ႐ိုကေျပာပါတယ္။

ထိုင္းအလုပ္သမား(၄၀)ရာခိုင္နႈန္းဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေတြမွာလုပ္ကိုင္ေနၿပီး အဲဒီက႑ ဟာကုန္ထုတ္စြမ္းအားအနည္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔လည္း စင္ကီ႐ိုကေျပာပါတယ္။ ကမာၻ႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစင္တာရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံကအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆၃)ႏိုင္ငံ႐ွိတဲ့ထဲက (၅၇)ႏိုင္ငံေျမာက္မွာရပ္ တည္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမားဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းရာမွာ အစည္းအေ၀းကိုတက္ေရာက္သူေတြရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ေတြကအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔႔ စင္ကီ႐ိုကေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

 

 

Related News