ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက မေၾကညာခင္ မီဒီယာေတြမွာ ႀကိဳၿပီးေပါက္ၾကားလာတဲ့ ပင္စင္လစာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမူ၀ါဒကို ႏုိင္ငံသားေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားပင္စင္လစာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအိမ္ေတာ္ကို တစ္ ပတ္အတြင္း ပန္ၾကားစာ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ ႏိုင္ငံသားေတြက ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

စာအမ်ားစုက ပင္စင္လစာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေ၀ဖန္ေနၾကတာပါ။ လာမယ့္ေသာၾကာေန႔မွာမွ ပင္စင္လစာမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲကို ေတာင္ကိုရီး ယားအစိုးရကေၾကညာဖို႔႐ွိေနေပမဲ့ မီဒီယာေတြမွာ မူ၀ါဒရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္စင္စားေတြက အဲဒီမူ၀ါဒကိုကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။

ပင္စင္အာမခံေၾကးတိုးျမွင့္တာနဲ႔ ပင္စင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကာလတိုးျမွင့္တာက ယာယီေျဖ ႐ွင္းခ်က္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေဒဂၽြန္းေဒသခံလီဟြန္ကူးကေျပာပါတယ္။ မထုတ္ျပန္ရေသးတဲ့မူ၀ါဒက ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားပင္ စင္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မတီရဲ႕အဆိုျပဳတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕အစီအစဥ္ကို ကိုယ္စားမျပဳဘူးလို႔ ေတာင္ကိုရီးယား က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္စက္တင္ဘာလမွာ ပင္စင္မူၾကမ္းကို ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ ကေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလမွာ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News