လာမယ့္သီတင္းပတ္မွာက်င္းပမယ့္ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ေျမာက္ကိုရီးယားႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကင္း စင္ေရးကိုတိုးတက္မႈရလိမ့္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ရတယ္လို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲက ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးဦးစီးခ်ဳပ္စူဟြန္းကို စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္က၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲကေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

စူဟာ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္အေနနဲ႔ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္ကေျမာက္ကိုရီးယားကို္ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး လာမယ့္ ကိုရီး ယား(၂)ႏိုင္ငံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ျ ပင္ဆင္ဖို႔ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအမ္နဲေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။  အခက္အခဲေတြ ႐ွိေနေပမယ့္ အေမရိကန္ ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ကိုရီးယားႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးက တိုးတက္ေန တယ္လို႔ လည္း စူက ေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဆက္ဆံေရးကပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အေရးကိစၥေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ အမ်ားဆံုး ဆႏၵ႐ွိတ ယ္လုိ႔လည္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲကိုေျပာပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲကလည္း သေဘာတူခဲ့တယ္လုိ႔လည္း စူကေျပာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမႈမွာနား လည္မႈရ႐ွိေစဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက  ကူညီဖို႕အသင့္ျဖစ ္ေနတယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News