ကမာၻ႔ပထမဆံုးဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔သံုးလွ်ပ္စစ္ရထားကို စက္တင္ဘာလ(၁၆)ရက္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘရီမာေဗာ္ေဒး ၿမိဳ႕မွာစတင္ ေျပးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရထားကေန ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မ႐ွိဘဲ ရထားေပၚမွာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ကန္နဲ႔ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းေပးမယ့္ ေလာင္စာအခန္း(၁)ခန္းပါ၀င္ေနပါတယ္။ အဲဒီရထားက တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ(၁၄၀) ေလာက္သြားႏိုင္ၿပီး ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကန္မွာ ဓာတ္ေငြ႔ျပည့္ေနမယ္ဆိုရင္ ကီလိုမီတာ(၁၀၀၀)ေလာက္သြားႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေနတာကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္နဲ႔ေလာင္စာအခန္းေပါင္းသံုးတာက စံျပတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္ မယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သံုးသပ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News