ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕မွာေရာင္းခ်တဲ့စေတာ္ဘယ္ရီသီးေတြ၊ ပန္းသီးေတြနဲ႔ ငွက္ေပ်ာသီးေတြမွာအပ္ေတြပါ၀င္ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္က သစ္သီး၀လံစိုက္ပ်ိဳးသူေတြအတြက္ အဆိုးဆံုးသတင္းလည္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕က ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြကေန စေတာ္ဘယ္ရီသီး၊ ပန္းသီးနဲ႔ ငွက္ေပ်ာသီးေတြ၀ယ္ယူရာမွာ အပ္ေတြပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ၾသစ ေၾတးလ်ႏိုင္ငံတစ္၀န္းက သစ္သီးအမွတ္တံဆိပ္တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကိုထိခိုက္ေစခဲ့တယ္လို႔ ယူဆေနၿပီး အပ္ေတြကိုေတာ့ စေတာ္ ဘယ္ရီသီးေတြမွာပထမဆံုးေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္႐ွိသူေတြကိုလည္း ၾသစေၾတလ်ရဲတပ္ဖြဲ႔က႐ွာေဖြေနပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ဆက္စပ္ေနသူေတြရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုသတင္းေပးမယ္ဆိုရင္ ဆုေၾကးေပးသြားမယ္ဆိုၿပီး ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ ဖြဲ႔ကကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ အစားအစာေတြထဲ အပ္ေတြထည့္ထားတာဟာျပစ္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေထာင္က်ႏိုင္တယ္လို႔ နယူးေဆာက္ေ၀း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကသတိေပးထားပါတယ္။

 

 

Related News