မေလး႐ွားၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ(1MDB)ေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း“နာဂ်စ္ရာဇတ္”က သူ႔ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို လႊဲေျပာင္းခဲ့တယ္လို႔ယူဆရတာေၾကာင့္ မေလး႐ွားျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္က ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း“နာဂ်စ္ ရာဇတ္”ဟာ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္ထဲကို (1MDB)ကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၈၁)သန္းလႊဲေျပာင္းခဲ့တယ္လို႔ သံသယ႐ွိတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ(၂၁)မႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထားတယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ(၂၀) ရက္ဒီေန႔မွာ မေလး႐ွားရဲတပ္ဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။

အဲဒီအမႈေတြထဲမွာ တရားမ၀င္ေငြလက္ခံမႈ(၉)မႈ၊ တရားမ၀င္ေငြအသံုးျပဳမႈ(၅)မႈနဲ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ(၇)မႈတို႔ ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ မေလး႐ွားရဲတပ္ဖြဲ႔ဒုတိယစံုစမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ နာဂ်စ္ကို တရား႐ံုးမပို႔ခင္ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ မေလး႐ွားစီးပြားေရးဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈစံုစမ္းေရးဌာနကို ေခၚသြားခဲ့တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ (1MDB)ေငြေတြေပ်ာက္ဆံုးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္မွာ မေလး႐ွားျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ (MACC)ရဲ႕ေနာက္တစ္ႀကိမ္စံုစမ္းမႈေတြေၾကာင့္ နာဂ်စ္က ဒုတိယအႀကိမ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတာပါ။ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ မေလး႐ွားေ႐ြး ေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ (1MDB)ေငြေတြကို သူ႔ဘဏ္အေကာင့္ထဲလႊဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရတာေၾကာင့္  နာဂ်စ္က အခု တစ္ႀကိမ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News