႐ု႐ွားႏိုင္ငံရဲ႕ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္“စိန္႔ပီတာစဘတ္”မွာ ေစ်းကြက္အသစ္ျဖစ္လာဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး “ကာ၀ါဆာကီ”အႀကီးစား ယႏၱရားကုမၸဏီက စက္႐ုပ္စင္တာသစ္(၁)ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ “စိန္႔ပီတာစဘတ္ပိုလီတက္ကနစ္”တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္က အဲဒီစက္႐ံုကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး “တိုယိုတာေမာ္တာ”ကုမၸဏီက ကားေတြထုတ္လုပ္ရာမွာသံုးတဲ့စက္႐ုပ္ ေတြနဲ႔တူတဲ့ စက္႐ုပ္(၁၀)႐ုပ္ကို အၿမဲတမ္းျပသထားမွာပါ။ ႐ု႐ွားစက္႐ုပ္ကြ်မ္းက်င္သူေတြေလ့က်င့္ဖို႔ တကၠသိုလ္မွာ အစီအစဥ္႐ွိတယ္လို႔ အဲဒီတကၠသိုလ္ ရဲ႕ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ “အန္ဒေရ႐ိုက္စကြိဳင္း”က ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာေျပာပါတယ္။ အာကာသေလ့လာေရး အတြက္ ႐ု႐ွားက စက္႐ုပ္ေတြ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္မိတ္ဆက္ဖို႔႐ွိေနတယ္လို႔ ကာ၀ါစာကီရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအရာ႐ွိခ်ဳပ္“ယာဆူဟီကို ဟာ႐ွီမိုတို” က ေျပာပါတယ္။ ႐ု႐ွားေစ်းကြက္အတြက္ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News