စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္မွာက်င္းပတဲ့ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေျမာက္ေန႔မွာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ဂ်ဲအင္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔နဲ႔အတူ (၂)ႏိုင္ငံစလံုးကအရာ႐ွိႀကီး(၁)ဦးစီတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မိနစ္ (၇၀)ၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ေပၚမွာ စစ္ပြဲေတြအားလံုးကိုဖယ္႐ွားဖို႔ ေခါင္းေဆာင္(၂)ဦးကေၾကညာခဲ့ပါ တယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္(၂)ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြက ပထမဆံုးအႀကိမ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ဲၿပီး ကိုရီးယားစစ္မဲ့ဇုန္မွာ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ေတြျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔အပါအ၀င္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလစတဲ့နယ္နိမိတ္ေတြမွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြား လိုတဲ့ အျပဳအမူေတြရပ္ဆိုင္းဖို႔ကိုလည္းသေဘာတူခဲ့တယ္လို႔သမၼတ မြန္းကေျပာပါတယ္။

ဒီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျမာက္ကိုရီး ယားရဲ႕ေၾကညာခ်က္က ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဇုန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႂကြယ္၀ခ်မ္း သာတဲ့ေခတ္တစ္ေခတ္ကိုျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ကေျပာပါတယ္။ အခု သေဘာတူညီခ်က္က ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံစလံုးတစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံၾကားကစစ္ပြဲေတြအဆံုးသတ္ေစဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News