(၁၅)ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီကြ်န္းမွာက်င္းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအစည္းအေ၀းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြၾကားကကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြၾကားမွာ မေလး႐ွားႏိုင္ငံပါ၀င္လာမွာကို စိုးရိမ္မိတယ္လို႔ မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမဟာသီယာမိုဟာမတ္က ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ရက္မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခု လိုကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာဟာ ဘယ္ႏိုင္ငံအတြက္မွအက်ိဳး႐ွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း မဟာသီယာကေျပာပါတယ္။

မေလး႐ွားႏိုင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ဖို႔ လိုအပ္သ လို ေစ်းကြက္မတည္ၿငိမ္ဘူးဆိုရင္ ကုန္သြယ္ေန တဲ့ႏိုင္ငံေတြအတြက္ထိခိုက္ေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ မဟာသီယာကေျပာပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြၾကားက ျပႆနာေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေပမဲ့ အဲဒီကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြၾကားမွာ၀င္ပါမွာ မဟုတ္ သလို ညွိႏိႈင္းမႈ၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ကမာၻႀကီးျဖစ္လာေအာင္ႀကိဳးပမ္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ မဟာသီယာကေျပာပါ တယ္။ အခုႏွစ္ေမလမွာ မေလး႐ွားအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံရၿပီး ကတည္းက အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္ဟာ မဟာသီယာရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News