(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကမာၻ႔အင္တာနက္ညီလာခံကို ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္းက်ီဂ်န္းျပည္နယ္က ၀ူက်န္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ညီလာခံကိုႏိုင္ငံေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္က လူ(၁၅၀၀)ေလာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ညီလာခံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတ႐ွီက်င့္ပင္က သ၀ဏ္လႊာ(၁)ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သ၀ဏ္လႊာမွာကမၻာႀကီးကက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပို နက္႐ိႈင္းတဲ့သိပၸံပညာ၊ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈေတြ၊   စက္မႈအသြင္ေျပာင္းမႈေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနတယ္လို႔လည္း သမၼတ႐ွီကေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး ပိုက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္တိုးတက္ဖို႔နဲ႔  ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအင္တာနက္အုပ္ ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အ႐ွိန္ျမွင့္တင္သင့္ၿပီး ကမၻာစီးပြားေရးကိုတြန္းအားေပးဖို႔ကိုလည္း႐ွီကေျပာပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့အေျခအေန ေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေနရေပမဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစနစ္၊ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးစိန္ေခၚမႈေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ စိတ္၀င္ စားမႈနဲ႔၊ ဆိုင္ဘာနယ္ပယ္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြအတြက္ ကမၻာေပၚကႏိုင္ငံေတြက ေ၀မွ်ဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း ႐ွီကေျပာ ပါတယ္။ ဆိုင္ဘာနယ္ပယ္မွာ အျပန္အလွန္္ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ ခိုင္မာတဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News