ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟာလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ အားေကာင္းတဲ့ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရး႐ွင္းကုမၸဏီနဲ႔ကုန္သြယ္ႏိုင္မႈဟာ စက္မႈဇုန္တစ္ခုတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈရဲ႕အဖြင့္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏို ၀င္ဘာလ(၈)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ စက္မႈဇုန္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို လူ(၃၀၀)ေလာက္တက္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့စက္ မႈဇုန္ဟာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဟန္ႏိြဳင္းေျမာက္ဘက္ ဗင္ဖုခ္ျပည္နယ္မွာတည္႐ွိပါတယ္။ အဲဒီျပည္နယ္မွာ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံသူ(၈)ဦး အေစာပိုင္းကတည္းက႐ွိေနၿပီးသားလို႔ ဗင္ဖုခ္ျပည္သူ႔ေကာ္မတီဥကၠဌငုရင္ ဗန္ထရီကေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီစက္မႈဇုန္ထဲ မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႔ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြကထည့္သြင္းစဥ္းစားေနၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စက္မႈဇုန္က လူ(၁)ေသာင္း ေလာက္ကိုအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေဒသစီးပြားေရးတိုးတက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသအစိုးရကေျပာပါ တယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထဲကို ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၀င္ေရာက္မႈေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကို(၆)ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္တိုးတက္လာေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထဲက ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းကေန မွတ္ပံုတင္ခဲ့တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၁၈၀၀)ေက်ာ္႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

 

Related News