ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကိုႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္က ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေဂ်႐ူေဒါင္းစီရင္စုက အင္ပါရာဟိုတယ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ  ကေမၻာဒီးယားသံအမတ္ႀကီး  ေအာ့ခ်န္ဒါရားကတက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔႔ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ဟာေကာင္းမြန္တဲ့ သံတ မန္ဆက္ဆံေရး႐ွိေနၿပီး ကုန္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာအကူအညီေတြ၊ လူငယ္အားကစားနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈက႑ ကာကြယ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔လည္းသံအမတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္မွာ ဘ႐ူႏိုင္းလူမ်ိဳး (၅၆၀)နီးပါး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကိုလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လည္း ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံက ေထာက္ပ့ံေပးထားၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက  အရည္အေသြးျမင့္ဆန္ေတြကို ဘ႐ူ ႏိုင္းႏိုင္ငံကိုတင္ပို႔ဖို႔ကိုလည္း(၂) ႏိုင္ငံစလံုးက သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၉၂)ခုႏွစ္မွာ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

Related News