ႏို၀င္ဘာလ(၁၁)ရက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း၊ ေတာ့တိုရီစီရင္စုမွာ ျမစ္ထဲလမ္းမွားၿပီး ေရာက္လာခဲ့တယ္လို႔ယူဆရတဲ့ ေ၀လ ငါးမန္းတစ္ေကာင္ေသဆံုးေနတာကိုေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေ၀လငါးမန္းကို ခါဆူတာဂါ၀ါျမစ္နားမွာ ကိုတိုအူရာၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေတြ႔ ခဲ့ၿပီး (၅)မီတာေလာက္႐ွည္တဲ့ေ၀လငါးမန္းရဲ႕အၿမီးပိုင္းမွာ အမာ႐ြတ္ေတြ႐ွိေနပါတယ္။ ေ၀လငါးမန္းကို ပင္လယ္ထဲကိုျပန္ ပို႔ေပးဖို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေဒသခံေတြကႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေပမဲ့ ့လိႈင္းေတြေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈေတြေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တာပါ။ ေ၀လငါးမန္းေတြဟာ အပူပိုင္းမွာပဲေနထုိင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ခါဆူတာဂါ၀ါျမစ္ထဲမွာ ငါးဖမ္း ရင္း ပိုက္ထဲကို ေ၀လငါးမန္းတစ္ေကာင္ေရာက္လာခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ပင္လယ္ထဲကို အဲဒီေ၀လငါးမန္း၀င္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆူ႐ွီးမား ကြ်န္းေျမာက္ပိုင္းကိုေရစီးနဲ႔ လိုက္ပါလာရင္း အခုလိုေသဆံုးခဲ့တာျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ စီရင္စုငါးဖမ္းဌာန အရာ႐ွိ တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ ေ၀လငါးမန္းေတြဟာ ေ၀လငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြထဲကတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပမဲ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းပဲေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News