အခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္းျပည္နယ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းက အမ်ိဳးသားသဘာ၀သစ္ေတာထဲကို ပန္ဒါ၀က္၀ံတစ္ ေကာင္လႊတ္ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ စီခြ်မ္းျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခ်န္ဒူးမွာ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသားသဘာ၀သစ္ေတာထဲကို ပန္ဒါ၀က္ ၀ံလႊတ္ေပးမယ့္အစီအစဥ္ဟာ တ႐ုတ္ပန္ဒါ၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ သုေတသနစင္တာရဲ႕ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးအစီအစဥ္ျဖစ္လာမွာပါ။ ေတာထဲကိုလႊတ္ေပးမယ့္ ပန္ဒါ၀က္၀ံေလးဟာ (၂)ႏွစ္နဲ႔ (၄)လအ႐ြယ္ျဖစ္ၿပီး စင္တာထဲကသစ္ ေတာမွာ ပန္ဒါ၀က္၀ံ ေတြအတြက္ေနရာက်ဥ္းလာသလို မ်ိဳးပြားဖို႔အႏၱရာယ္႐ွိလာတာေၾကာင့္ အခုလိုလႊတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ စင္တာညႊန္ၾကားေရးမွဴး က်န္းက်ီေက်ာင္းကေျပာပါတယ္။ ပန္ဒါေလးရဲ႕အမည္က ကြင္ဇင္းျဖစ္ၿပီး ေတာထဲမွာေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္မႈ ေတြျပဳလုပ္ေပးထားတယ္လို႔လည္း က်န္းကေျပာပါတယ္။ ပန္ဒါ၀က္၀ံေတြကို ေတာထဲတျဖည္းျဖည္းလႊတ္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေတာ ႐ိုင္းပန္ဒါ၀က္၀ံေတြမ်ားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ပန္ဒါ ၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေ စာင့္ေ႐ွာက္ေရးႏွင့္ သုေတသနစင္တာမွာ ပန္ဒါ၀က္၀ံ(၂၅)ေကာင္ကိုေလ့က်င့္မႈေတြျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး သူတို႔ထဲ က(၉)ေကာင္ကို ေတာ့ ေတာထဲလႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News