အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသေတြနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးကေဒသေတြအားလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီေပးႏုိင္ေရးအတြက္ မေလး႐ွားနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔က အခန္းက႑တစ္ခုကေန ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မေလး႐ွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမဟာသီယာမိုဟာမက္က ေျပာပါတယ္။ အာဆီယံအဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြအျဖစ္ ပါ၀င္ထားတဲ့(၁၀)ႏိုင္ငံစလံုးရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဖြဲ႔စည္းမႈကလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ မဟာသီယာကေျပာပါတယ္။ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်င္း ပမယ့္အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္ မေလး႐ွားႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံကိုသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ မဟာသီယာ ရဲ႕(၂)ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္(၉)ဦးနဲ႔လည္းေတြ႔ဆံုသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ အာဆီယံ (ဒါမွမဟုတ္) အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံေတြရဲ႕ေစ်းကြက္ထဲမွာ လူေပါင္း(၆၄၂)သန္းေလာက္႐ွိၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၅.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိတိုးတက္မႈႏႈန္း႐ွိေနကာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းထက္ပိုမ်ားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္အတြင္း စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီ႐ွန္လြန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိေၾကာင္းနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးေတြကိုေနာက္ထပ္ဘယ္လိုျမွင့္တင္ရမလဲဆိုတာကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီနဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတယ္လို႔ မဟာသီယာက သတင္းေထာက္ေတြကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News