ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ငါးသေလာက္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့စည္သြတ္ဘူးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကအထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကတီ ထြင္လိုက္ၿပီး အာကာသေပၚမွာစားသံုးႏုိင္တဲ့ အစားအစာအျဖစ္ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္ေလ့လာေရးေအဂ်င္စီ(JAXA) တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အာကာသေပၚမွာစားသံုးႏုိင္တဲ့ အစားအစာေတြကိုတီထြင္ႏိုင္ဖို႔ ၀ါကာဆာအထက္တန္းေက်ာင္းက (၁၂)ႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္သင္ယူခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴးေတြရဲ႕ အစားအစာသစ္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ငါးသေလာက္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့စည္သြတ္ဘူးကို အာကာသအစားအစာ(၃၃)မ်ိဳးထဲမွာ JAXAက မၾကာေသးခင္ကမွ ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီစည္သြတ္ဘူးကို အာကာသေပၚမွာစားသံုးႏုိင္တဲ့ အစားအစာအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳပြဲကို ၀ါကာဆာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ JAXAအရာ႐ွိေတြကေပးအပ္တဲ့ တရား ၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ေက်ာင္းသားအားလံုးကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလက္ခံေပးခဲ့ပါတယ္။ အနာဂတ္ မွာ အဲဒီစည္သြတ္ဘူးေတြဟာ အာကာသယာဥ္မွဴးေတြရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးအစားအေသာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္လို႔ ဂ်ပန္အာကာသယာဥ္မွဴး ကိုအီခ်ီ၀ါကာတာ ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ အာကာသအစားအစာသစ္ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အဲဒီစည္သြတ္ဘူးေတြကို ဂ်ပန္အာကာသစခန္းကိုေပးပို႔သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ JAXAအရာ႐ွိေတြကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News