ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဆူရင္ခ႐ိုင္ မွာ အမ်ိဳးသားေရးပြဲေတာ္(၁)ခုအေနနဲ႔ ဆင္ယဥ္ေက်းမႈအႀကီးဆံုးပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာ(၁၄)ရက္ ကေန(၂၅)ရက္ထိ က်င္းပေနပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ဆင္ယဥ္ေက်းမႈအႀကီးဆံုးပြဲေတာ္ကို ဆူရင္ခ႐ိုင္မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ ဆူရင္ဆင္ပြဲေတာ္ကို (၁၉၆၀)ခုႏွစ္ကစတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္ပြဲေတာ္ကိုေတာ့ ဆူရင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းနဲ႔  မိခင္ႏွင့္ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းတို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ျပပြဲအ သစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တင္ဆက္ျပသေနပါတယ္။ ဆင္ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၄)ရက္ကတရား၀င္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆင္ေတြရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္အထိၾကည္႐ႈႏိုင္မွာပါ။ ညတိုင္းမွာ  ဆင္ငယ္(၇)ေကာင္က အထူးျပပြဲအေနနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖ မွာျဖစ္ၿပီး ေသာၾကာေန႔နဲ႔ စေနေန႔တို႔မွာ လူေတြကဆင္ေတြကိုအစားအစာေကြ်းတဲ့အစီအစဥ္ေတြလည္းပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မွာ ဆင္(၁၆၀)ေကာင္နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သူ(၂၀၀၀)ေက်ာ္တို႔က ေဖ်ာ္ေျဖမႈ(၉)မ်ိဳးနဲ႔ဆင္ထိန္းေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ပံုေဖာ္ျပသမွာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆင္ေတြအေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကိုေဖာ္ျပမွာပါ။ ဆင္အေကာင္ (၁၀၀)ကို အစားအစာေကြ်းဖို႔ သစ္သီးတန္ခ်ိန္(၃၀)ကို မီတာ(၇၀၀)႐ွည္တဲ့စားပြဲေပၚမွာတင္ထားၿပီး အဲဒီအခမ္းအနားအခ်ိန္ ေရာက္ဖို႔  လူ ေတြကေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္ကတည္းက စူရင္ဆင္ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲဟာ အမ်ိဳးသားေရးပြဲေတာ္နဲ႔ ထိုင္းဆင္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးပြဲေတာ္(၁)ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News