ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က လက္မ ေလွ်ာ့ဘူးဆိုရင္ အခြန္ထပ္တိုးေကာက္မယ္လို႔ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ ပန္႔စ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကိုသတိေပးခဲ့ပါ တယ္။ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားျဖစ္ပြားေနတဲ့ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ အေမရိကန္ဘက္က လက္ေလွ်ာ့သြားမွာမဟုတ္ဘဲ အေမရိ ကန္ဘက္ရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြကို တ႐ုတ္ဘက္က မလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုရင္ အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္ေနတာေတြကို ႏွစ္ဆျမွင့္ တင္သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ“မိုက္ခ္ ပန္႔စ္”က ေျပာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္က ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏုိင္ငံမွာက်င္း ပခဲ့တဲ့ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာေျပာခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ပန္႔စ္ကထည့္သြင္းေျပာ ခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ(၂၅၀)ကို အေမရိကန္က အခြန္တိုးေကာက္ထားၿပီး အေကာက္ခြန္ႏွစ္ ဆတိုးေကာက္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔ ပန္႔စ္ကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ရပ္တည္ခ်က္မေျပာင္းသေ႐ႊ႕ အေမရိကန္ကလည္း ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းသြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြထဲမွာ ေျဖ႐ွင္းလိုတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို တ႐ုတ္ဘက္က အေမရိကန္ကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေနာက္ထပ္အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္သြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္မွာေျပာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန တဲ့ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းနဲ႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕တပ္စခန္းခ်မႈေတြကိုလည္း ပန္႔စ္ကေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News