အယ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံကေန အီတလီႏုိင္ငံကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့သေဘၤာ(၁)စီးေမွာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ(၂) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူေတြကို ႐ွာေဖြေနပါတယ္။ အယ္ေဘးနီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကေန အီတလီႏိုင္ငံ၊ “ဆီဒီးနီးယား”ကၽြန္းကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြပါ၀င္တဲ့သေဘၤာတစ္ စီးေမွာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ(၂)ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ သေဘၤာေပၚက လူ(၃)ဦးကိုကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လူ(၈)ဦးကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲပါ။ ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္ရဲ႕(၁၇)ရက္တို႔မွာ လူ(၂)ဦးရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ေတြကို ေရထဲကျပန္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕သေဘၤာေတြ၊ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးဆက္လုပ္ေနေသးတယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္မွာ “ကာဂလီယာရီ” ကၽြန္းကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴး“ဂ်ဴဆက္ပီ မီႏိုေတာ္႐ို”ကေျပာပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္က တို႐ိုကၽြန္းနားမွာ သေဘၤာေမွာက္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္းနားကိုမေရာက္ခင္ သေဘၤာပ်က္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူတခ်ိဳ႕က ကၽြန္းေပၚကို လက္ပစ္ ကူးသြားခဲ့ၾကေပမဲ့ သူတို႔ကေတာ့ သေဘၤာေပၚမွာက်န္ခဲ့တယ္လို႔ အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူေတြကေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သေဘၤာ ေမွာက္ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ အေကာက္ခြန္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေနၾကပါတယ္။

 

 

Related News