ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္ဂ်ဲအင္းက အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွခရီးစဥ္နဲ႔ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲ(APEC)တက္ေရာက္ၿပီးမွာ ႏို၀င္ဘာလ(၁၈)ရက္ညက ဆိုးေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကို ေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ (APEC)ထိပ္ သီးေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသားေရးဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြအျမင္သစ္ေတြ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမူ၀ါဒ သစ္ေတြခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ (APEC)အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သမၼတမြန္းက တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ ေတြၾကားမွာ စီးပြားေရးကြာျခားမႈနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြာဟမႈေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ (APEC)ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရံပံုေငြ ထူေထာင္ဖို႔ကိုလည္း သမၼတမြန္းကအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ သမၼတမြန္ရဲ႕ စင္ကာပူႏိုင္ငံနဲ႔ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတို႔ကို (၆)ရက္ၾကာခရီး စဥ္မွာ ကိုရီးယားကြ်န္ဆြယ္ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ဖို႔ တ႐ုတ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ပင္နဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။   အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမွင့္တင္ဖို႕ မူ၀ါဒသစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံနဲ႔အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြၾကား အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာက်င္းပဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News