ဂ်ပန္-ေတာင္ကိုရီးယားပူးတြဲကုန္စည္ျပပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္း ႐ွန္ေဒါင္းျပည္နယ္မွာ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ျပပြဲမွာ ဂ်ပန္နဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔က ကုမၸဏီေပါင္း(၁၅၀၀)က ဒစ္ဂ်စ္တယ္အိမ္သံုးပစၥည္း၊ အစားအစာ၊ အေဖ်ာ္ယ မကာနဲ႔ ဖန္တီးမႈထုတ္ကုန္အပါအ၀င္ အမ်ိဳးေပါင္း(၂၀၀၀၀)ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္မႈ စနစ္နဲ႔ အသိဥာဏ္ပညာပိုင္းရာပစၥည္းေတြကိုလည္း ျပပြဲမွာျပသခဲ့ပါ တယ္။ ျပပြဲက်င္းပေနစဥ္မွာ အဓိကစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ၀ယ္ယူတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲေတြ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ေတြရဲ႕ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးတို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၀ယ္ယူတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္က စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၅.၃)သန္း တန္ဖိုး႐ွိတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၉)ရက္ထိက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News