မကၠဆီကိုႏိုင္ငံကပန္းပုဆရာတစ္ဦးက ေရတိမ္ျဖစ္လို႔ သူ႔အသက္(၅၅)ႏွစ္မွာမ်က္စိကြယ္ခဲ့ေပမဲ့ သူ႔လက္ရာေတြက ကမာၻတစ္၀န္းက လူေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါေသးတယ္။အျမင္အာ႐ံုဆံုး႐ွံဳးသြားေပမဲ့ ပန္းပုဆက္ထုေနေသးတဲ့မကၠဆီကို မ်က္မျမင္ပန္ းပုဆရာ “ဟိုေဆးဂါစီယာအန္တိုနီယို”ရဲ႕ထူးျခားတဲ့လက္ရာေတြကလူအမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ေက်းလက္ကကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အယူအဆေတြကိုမူတည္ၿပီးရႊံ႕နဲ႔ ဒ႑ာရီလာသတၱ၀ါေတြကို ပန္းပု႐ုပ္ေတြအျဖစ္ဖန္တီးေနတာပါ။ ေရတိမ္ေၾကာင့္ သူ႔အသက္(၅၅)ႏွစ္မွာအျမင္ အာ႐ံုဆံုး႐ွံဳးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူထုထားတဲ့ပန္းပု႐ုပ္ေတြကသူ႔အတြက္ လတ္ဆတ္ေနေသးသလိုပဲသူ႔ရဲ႕လက္ေတြကေနတဆင့္ ပန္းပု႐ုပ္ေတြကို ျပန္ျပင္ေနရတယ္လို႔ အန္တိုနီယိုကေျပာပါတယ္။ သူ႔ဇနီးဆန္တာေရနာမန္ဒိုဇာကလည္း သူ႔ေဘးမွာ အၿမဲရပ္တည္ ေပးပါတယ္။ အန္တိုနီယိုရဲ႕႐ႊံ႔ပန္းပု႐ုပ္ေတြကို ကမာၻတ၀န္းမွာ သိၾကၿပီးအြာဆာကာျပည္နယ္က ျပခန္းတစ္ခုမွာသူ႔ပန္းပု႐ုပ္ေတြကို ျပသထားသလိုေရာင္းလည္းေရာင္းခ်ပါတယ္။

 

 

Related News