တျခားႏုိင္ငံေတြက ပုဂၢလိကပိုင္နဲ႔ထိ႐ွလြယ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္းဖို႔ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကို မလိုအပ္ဘူးလို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံံျခားလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြခိုးယူဖို႔ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီေတြကို သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားတယ္ဆိုတဲ့အေမရိကန္ရဲ႕စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ မမွန္ ကန္သလို တစ္ဖက္သတ္ဆန္တဆယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ က်န္းေ႐ႊာင္း ကျပန္ေခ်ပခဲ့တာပါ။ အေမရိ ကန္နဲ႔မိတ္ဖက္တခ်ိဳ႕က ပံုစံ(၂)မ်ိဳးနဲ႔ဆက္ဆံၿပီး လူေတြ႐ွဳပ္ေထြးေအာင္လုပ္ေလ့႐ွိသလို စီးပြားေရးလုပ္ေနတာေတြကိုလည္း ႏုိင္ ငံေရးသေဘာေတြသံုးၿပီး ၀င္စြက္ဖက္ေလ့႐ွိတယ္လို႔ အေမရိကန္ရဲ႕စြပ္စြဲမႈေတြကို အခ်က္(၄)ခ်က္နဲ႔ တံု႔ျပန္ရာမွာ က်န္းေ႐ႊာင္းက ထည့္သြင္းေျပာပါတယ္။ ဆက္စပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဖြ႔ံၿဖိဳးႏုိင္ဖို႔လာေအာင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီက မွ်တတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈစည္းမ်ဥ္းေတြ ကိုလိုက္နာႏုိင္ဖို႔နဲ႔ မွ်တၿပီးခြဲျခားမႈမ႐ွိတဲ့ေစ်းကြက္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔လည္း က်န္း ေ႐ႊာင္းကေျပာပါတယ္။

 

Related News