မကၠဆီကိုႏိုင္ငံကပန္းပုဆရာတစ္ဦးက ေရတိမ္ျဖစ္လို႔ သူ႔အသက္(၅၅)ႏွစ္မွာမ်က္စိကြယ္ခဲ့ေပမဲ့ သူ႔လက္ရာေတြက ကမာၻတစ္၀န္း က လူေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါေသးတယ္။အျမင္အာ႐ံုဆံုး႐ွံဳးသြားေပမဲ့ ပန္းပုဆက္ထုေနေသးတဲ့မကၠဆီကိုမ်က္မျမင္ပန္းပုဆရာ“ဟိုေဆးဂါစီယာအန္တိုနီယို”ရဲ႕ထူးျခားတဲ့လက္ရာေတြကလူအမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ေက်းလက္ကကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အယူအဆေတြကိုမူတည္ၿပီးရႊံ႕နဲ႔ ဒ႑ာရီလာသတၱ၀ါ ေတြကို ပန္းပု႐ုပ္ေတြအျဖစ္ဖန္တီးေနတာပါ။ ေရတိမ္ေၾကာင့္ သူ႔အသက္(၅၅)ႏွစ္မွာအျမင္ အာ႐ံုဆံုး႐ွံဳးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူထု ထားတဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ေတြကသူ႔အတြက္ လတ္ဆတ္ေနေသးသလိုပဲသူ႔ရဲ႕လက္ေတြကေနတဆင့္ ပန္းပု႐ုပ္ေတြကို ျပန္ျပင္ေနရတယ္လို႔ အန္တိုနီယိုကေျပာပါတယ္။ သူ႔ဇနီးဆန္တာေရနာမန္ဒိုဇာကလည္းသူ႔ေဘးမွာအၿမဲရပ္တည္ေပးပါတယ္။ အန္တိုနီယိုရဲ႕ ႐ႊံ႔ပန္းပု႐ုပ္ ေတြကို ကမာၻတ၀န္းမွာ သိၾကၿပီးအြာဆာကာျပည္နယ္က ျပခန္းတစ္ခုမွာသူ႔ပန္းပု႐ုပ္ေတြကို ျပသထားသလို ေရာင္းလည္း ေရာင္းခ် ပါတယ္။

 

Related News