ေဘာ္လ္တစ္ပိုက္လိုက္စီမံကိန္းက႐ု႐ွားႏုိင္ငံကသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အေပၚပိုလန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မွီခိုေနတာကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြကသံုးသပ္ပါတယ္။ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ကေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေပးထားၿပီး (၂၀၂၂)ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာၿပီးမယ့္ ကီလိုမီတာ(၉၀၀)႐ွည္တဲ့စီမံကိန္းကဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကတစ္ဆင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံကသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိုပိုလန္ဆီတိုက္႐ိုက္ေရာက္ႏုိင္မွာပါ။ ႐ု႐ွားဆီက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မတင္သြင္းခ်င္တာေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ကိုျဖတ္ၿပီး ေနာ္ေ၀းက ဓာတ္ေငြ႔ကိုတင္သြင္းတဲ့ဒီစီမံကိန္းက ႏုိင္ငံေရးတစ္၀က္၊ အက်ိဳးအျမတ္တစ္၀က္ပါေနတယ္လို႔ ပိုလန္ရဲ႕စြမ္းအင္က႑မွာဦးေဆာင္ေနတဲ့၀က္ဆိုက္တစ္ခုကစြမ္းအင္ေစ်းကြက္သံုးသပ္သူ “ဘာ့တ္လိုမက္ဂ်္ ဒါစကီ” ကေျပာပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီစီမံကိန္းအတြက္ ႐ု႐ွားကပိုက္လိုင္းေတြျဖတ္ခြင့္မေပးရင္ ႐ု႐ွားစြမ္းအင္ကုမၸဏီ “ဂတ္ဇ္ပ႐ြမ္”ကထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ “ေနာ့ဒ္စထရင္းမ္တူး”ပိုက္လိုင္းကြန္ရက္ရဲ႕ ပိုလန္ႏိုင္ငံထဲကျဖတ္သြားတဲ့အပိုင္းေတြမွာ ျပႆနာေတြ႐ွိလာႏိုင္လို႔ ျပႆနာတစံုတရာမ႐ွိဘဲအဲဒီစီမံကိန္းကိုဆက္လုပ္သင့္တယ္လို႔ ကမာၻ႔စြမ္းအင္ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူ “၀ိုခ်က္ ဂ်ာဂိုဗစ္” ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News