အခုတစ္ပတ္ထဲမွာအစားအစာအကူအညီေတြေပးဖို႔၊ ေရရႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေရ႐ွားပါးမႈဒဏ္ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားခံေနရတဲ့ ေနရာေတြက ေရတြင္းေတြျပန္အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ ကင္ညာေငြတိုက္ဌာနကအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၀)ထုတ္ေပးသြားမယ္လို႔ ကင္ညာ ဒုတိယသမၼတ “၀ီ လီယံ ႐ူတို”ကေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕အစားအစာအေျခအေနကေတာ့ တည္ၿငိမ္ေနၿပီးရန္ပံုေငြကို ကင္ညာအာဏာခြဲေ၀ေရး၀န္ ႀကီးဌာနကတစ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀သြားမယ္လို႔ ႐ူတိုကေျပာတာပါ။ ေရ႐ွားေနတဲ့ေနရာေတြက လူေတြကိုအကူအညီေတြျဖန္႔ေ၀မႈအား ေကာင္းေအာင္ ကင္ညာအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းသင့္တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီရင္စု(၄၇)ထဲက (၁၃)ခုဟာေရ႐ွားပါးတဲ့ဒဏ္အဆိုးဆံုးခံေနရတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကသတ္မွတ္ ထားတာပါ။ လူဆယ္ေယာက္ေလာက္ ငတ္မြတ္မႈ ေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့တယ္ဆိုၿပီးေျပာဆိုမႈေတြကိုလည္းကင္ညာ အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။

 

 

Related News