အီဂ်စ္ကမ္းလြန္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္တစ္ခု ကိုအီတလီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီENIကေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာဓာတ္ေငြ႔သိုက္တစ္ခုကို႐ွာေဖြေတ႔ြ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ အီတလီစြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးENIကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုေတြ႔႐ွိတဲ့ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၃)ႏွစ္အတြင္းအီဂ်စ္မွာENIရဲ႕ဒုတိယေျမာက္အဓိက႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိမႈျဖစ္ လာတာပါ။ အခုဓာတ္ေငြ႔သိုက္ကိုေနာလို႔နာမည္ေပးထားၿပီးေျမထဲပင္လယ္အေ႐ွ႕ပိုင္းမွာအႀကီးဆံုးဓာတ္ေငြ႔သိုက္ျဖစ္လာမွာပါ။

ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ကကမ္းေျခနဲ႔နီးၿပီးဆီႏိုင္းျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္မွာ႐ွိတာေၾကာင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဆီႏုိင္းျပည္နယ္တိုးတက္ ေရးအတြက္ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ အီဂ်စ္ေရနံကုန္သည္ႀကီးမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ဟူစိန္ အယ္ဂါ့ဇ္ေဇြးကေျပာပါတယ္။ ေရတိမ္မွာ႐ွိၿပီး (၂၉၅)မီတာမွာ႐ွိတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ အႀကီးဆံုးသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ျဖစ္တဲ့ေဇာနဲ႔အခုေတြ႔ထားတဲ့ေနာနဲ႔ပူးေပါင္းမယ္ဆိုရင္ အီဂ်စ္ရဲ႕ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုလွ်ံေနၿပီးအီဂ်စ္ဟာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လာမွာပါ။

အီဂ်စ္ကေရနံနဲ႔ဓာတ္ေငြ႔က႑မွာ ႐ုတ္တရက္အ႐ွိန္အဟုန္တိုးတက္လာတာကအီဂ်စ္အစိုးရကေရနံလုပ္ငန္းေတြကိုဆြဲေဆာင္ထားတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၁)နဲ႔(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ေတြကလူထုအံုႂကြမႈေတြအတြင္းအီဂ်စ္ဟာ ႏုိင္ငံျခားေရနံလုပ္ငန္းေတြကိုအေႂကြးေပးစရာေတြက်န္ခဲ့ၿပီးအစိုးရရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ အျငင္းပြားေနရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအားလံုးကိုလည္းေျဖ႐ွင္းၿပီးသားျဖစ္လာပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုးေတြ႔႐ွိတာေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေရနံလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အီဂ်စ္မွာပိုၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေနၾကၿပီးေျမထဲပင္လယ္နဲ႔ ပင္လယ္နီတို႔ရဲ႕ကမ္းလြန္မွာေနာက္ထပ္လုပ္ကြက္ေတြေတာင္းဆိုေနပါတယ္။

 

 

Related News